8. Sticky Bit

Un ultim bit destinat permisiunilor despre care vreau să vorbesc este sticky bit sau “bit-ul lipicios”.

Acest bit de permisiuni, “lipește un fisier/director” însemnând practic că numai proprietarul sau tilizatorul root pot șterge sau modifica acel fișier sau director. Observați exemplul de mai jos:

$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwxt 6 root root 4096 Dec 15 11:45 /tmp

Vedeți un bit special de permisiuni la final marcat cu litera t, ceea ce înseamnă că toată lumea poate adăuga, scrie sau modifica fișiere în directorul /tmp, dar numai utilizatorul root poate șterge directorul /tmp.

Modificarea sticky bit

$ sudo chmod +t directorul_meu
$ sudo chmod 1755 directorul_meu

Reprezentarea numerică pentru bit-ul lipicios (sticky bit) este cifra 1.


Exerciții

Ce alte fișiere și directoare credeți că au bit-ul lipicios (sticky bit) activat?